• Podpisanie trójsektorowego porozumienia

    27 września 2017 r. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Sygnatariusze trzech sektorów (w tym naszej organizacji) podpisali porozumienie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim.