• Wycieczka do Krakowa

    30 listopada 2018 r. uczestnicy projektu „Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej ARKADIA”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, uczestniczyli…