CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ ARKADIA


Projekt dotyczy utworzenia przez Fundację Perspektywy i Rozwój Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej „ARKADIA”, które okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. będzie wspierało osoby starsze, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrowało je wewnątrz oraz międzypokoleniowo poprzez wsparcie prawnicze i psychologiczne, aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności komputerowych i językowych, aktywność turystyczną.
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Partnerem projektu jest Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
Projekt skierowany jest do 100 osób (60 osób w wieku 60+ oraz 40 osób poniżej 60 roku życia) – mieszkańców gmin:
• Sędziszów,
• Słupia (Jędrzejowska),
• Nagłowice,
• Wodzisław,
• Jędrzejów.

Zajęcia zostały podzielone na trzy bloki tematyczne:
BLOK SZKOLENIOWY DLA SENIORÓW I MŁODSZYCH POKOLEŃ, w którym proponujemy:

 • zajęcia z zakresu ICT (komputerowe),
 • naukę języka obcego;

BLOK ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH, a w nim:

 • warsztaty rękodzieła artystycznego,
 • warsztaty teatralne;

BLOK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA oferujący :

 • zajęcia ruchowe w wodzie,
 • naukę pływania,
 • choreoterapię,
 • jogę.

W ramach działalności CASiM „ARKADIA” odbędą się ponadto:

 • spotkania integracyjne,
 • wykłady pn ŚWIADOMY OBYWATEL,
 • obchody 100-lecia niepodległości Polski (jedną z form będzie wyjazd do Muzeum Czynu Niepodległościowego – Domu im. Józefa Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach),
 • wyjazdy integracyjne pn CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE,
 • spotkania z prawnikiem i psychologiem, którzy będą wspierać uczestników podczas realizacji zadań (pogadanki, indywidualne konsultacje),
  Zajęcia/warsztaty będą trwały 16 miesięcy. Uczestnicy (100 osób) zostaną zakwalifikowani na 8 miesięcy do poszczególnych 10-osobowych grup zajęciowo/warsztatowych wchodzących w skład 3 bloków tematycznych. Aby każdy z nich miał możliwość udziału w różnych zajęciach/ warsztatach, po pierwszych 8 miesiącach trwania projektu i zakończeniu poszczególnych cykli szkoleniowych, nastąpi przegrupowanie uczestników.
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.