Dzienny Dom Pomocy ARKADIA+

Dzienny Dom Pomocy „ARKADIA+”
stanowi część projektu pn. „Razem tworzymy rodzinę – rozwój wysokiej jakości usług społecznych w powiecie jędrzejowskim dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia”.

DANE TELEADRESOWE:
Fundacja Perspektywy i Rozwój
Dzienny Dom Pomocy ARKADIA+
Krzelów 37
28-340 Sędziszów
tel.: 537 683 600
czynny: dni robocze (według ustalonego harmonogramu) w godz. 8:00 – 16:00
Dzienny Dom Pomocy ARKADIA+, prowadzony przez Fundację Perspektywy i Rozwój, obejmie wsparciem dziennym 15 osób niesamodzielnych w tym starszych oraz niepełnosprawnych z Gminy Sędziszów oraz gmin ościennych (Słupia, Nagłowice, Jędrzejów, Wodzisław). Dla każdego uczestnika projektu, przy jego udziale, zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Wsparcia, która uwzględniać będzie jego potrzeby osobiste, zdrowotne, pielęgnacyjne, a także potrzeby i możliwości psychofizyczne. W ramach projektu, pod działalność DDP, zostaną zaadaptowane pomieszczenia w budynku po byłym internacie przy ZS CKR im. M. Rataja w Krzelowie. Zastosowanie projektowania uniwersalnego pozwoli na zapewnienie dostępności świadczonych usług dla osób z niepełnosprawnościami. Placówka zostanie wyposażona w pomoce i środki niezbędne do świadczenia opieki dziennej i realizacji założonego celu. Wsparcie oferowane w ramach DDP to:
a. transport (dowóz do DDP i odwóz do miejsca zamieszkania),
b. posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek),
c. wsparcie prawnicze, psychologiczne i pielęgniarskie,
d. prowadzenie różnorodnych form:

 • socjoterapii,
 • terapii zajęciowej,
 • fizjoterapii: kinezyterapii, gimnastyki, ćwiczeń usprawniających itp.,
 • spacerów – w tym z wykorzystaniem techniki Nordic Walking,
 • treningów funkcjonowania w codziennym życiu,
 • treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • treningów pamięci i koncentracji,
 • treningów umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • zajęć ruchowych,
 • zajęć ruchowo-tanecznych,
 • zajęć relaksacyjnych i wyciszających,
 • arteterapii: muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii, innych – według potrzeb i zainteresowań.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021 (01.10.2019 – 29.02.2020 to okres adaptacji lokalu i rekrutacja uczestników).

Po zakończonym okresie trwania projektu usługi w placówce będą finansowane ze środków prywatnych, pochodzących od podopiecznych, jak i innych pozyskanych na ten cel. Trwałość projektu zostanie zachowana dla 15 osób.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w dokumentach do pobrania zamieszczonych poniżej: