DZIENNY DOM POMOCY ARKADIA


Dzienny Dom Pomocy „ARKADIA” stanowi część projektu pn. „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”.

Adres DDP „ARKADIA”: Krzelów 37, 28-340 Sędziszów
tel.: 537 683 600

Zadanie to polega na utworzeniu i prowadzeniu przez Fundację Perspektywy i Rozwój DDP „ARKADIA” dla 30 osób zależnych starszych niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych i objęcie ich przez Stowarzyszenie PRO BONO teleopieką.

Czas trwania projektu: 01.06.2018 – 31.05.2020 (czerwiec, lipiec sierpień 2018 to okres remontu lokalu i rekrutacja uczestników).

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA” zmierza m.in. do usamodzielnienia seniorów, pobudzenia ich zaradności, wyrobienia poczucia społecznej użyteczności. Zapewniony został transport oraz wyżywienie.

Teleopieka ma na celu błyskawiczną interwencję w sytuacjach alarmowych dotyczących zdrowia i życia seniorów.

Na potrzeby wszystkich uczestników projektu został powołany Zespół Interwencyjny, który składa się m.in. z prawnika i psychologa.