DZIENNY DOM POMOCY ARKADIA


Dzienny Dom Pomocy „ARKADIA” stanowi część projektu pn. „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”.

Zadanie to polegało będzie na utworzeniu przez Fundację Perspektywy i Rozwój DDP „ARKADIA” dla 30 osób zależnych starszych niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych i objęcie ich przez Stowarzyszenie PRO BONO teleopieką.

Czas trwania projektu: 01.06.2018 – 31.05.2020 (czerwiec, lipiec sierpień 2018 to okres remontu lokalu i rekrutacja uczestników).

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA” zmierzać będzie m.in. do usamodzielnienia seniorów, pobudzenia ich zaradności, wyrobienia poczucia społecznej użyteczności. Zapewniony zostanie transport oraz wyżywienie.

Teleopieka będzie miała na celu błyskawiczną interwencję w sytuacjach alarmowych dotyczących zdrowia i życia seniorów.

Na potrzeby wszystkich uczestników projektu zostanie powołany Zespół Interwencyjny, który będzie się składał m.in. z prawnika i psychologa.