Informacja o zawieszeniu funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa