„Mija rok…” w Dziennym Domu Pomocy ARKADIA w Krzelowie

Za chwilę minie rok od ważnego wydarzenia społecznego w naszej Małej Ojczyźnie. Dokładnie 1 września 2018 r. Fundacja Perspektywy i Rozwój rozpoczęła kolejną część swojej działalności – otworzyła Dzienny Dom Pomocy „ARKADIA” w Krzelowie. To tutaj znalazło swój azyl trzydzieści osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych z terenu następujących gmin powiatu jędrzejowskiego: Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia i Wodzisław. Placówka wsparcia dziennego w Krzelowie jest częścią dużego projektu partnerskiego pn „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem wspomnianego ponadpięciomilionowego przedsięwzięcia jest Fundacja Perspektywy i Rozwój, a partnerami: Powiat Jędrzejowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, Gmina Sędziszów/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, Gmina Słupia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka i Stowarzyszenie Pro Bono. W sumie wsparciem objętych zostało 256 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Na potrzeby uczestników projektu został powołany Zespół Interwencyjny, który składa się z prawnika, psychologa i doradcy zawodowego.

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA” w budynku po dawnym internacie męskim przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja w Krzelowie miało dla naszej lokalnej społeczności znaczenie niebagatelne – powstała pierwsza w powiecie jędrzejowskim alternatywna dzienna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi, niepełnosprawnymi. Lokal został gruntownie wyremontowany, przystosowany do standardów placówki wsparcia dziennego, wyposażony w odpowiedni sprzęt i umeblowanie. Podopieczni mają do dyspozycji dwie duże sale dziennego pobytu do terapii grupowej, rehabilitacji i wypoczynku, jadalnię z aneksem kuchennym, pomieszczenie do prowadzenia terapii indywidualnej oraz dwie łazienki, z których jedna jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością (z możliwością prysznica). Zważywszy na trudną sytuację demograficzną nie tylko województwa świętokrzyskiego, ale całej Polski oraz fakt, iż najniższe renty i emerytury otrzymują mieszkańcy tzw. bloku wschodniego, a co za tym idzie również województwa świętokrzyskiego, oferta DDP w Krzelowie została skierowana przede wszystkim do osób najuboższych. Fundacja Perspektywy i Rozwój zapewnia swoim podopiecznym transport do placówki oraz odwóz do domów, trzy posiłki dziennie, wsparcie prawnicze i psychologiczne, terapię zajęciową, rehabilitację, zajęcia ruchowo-taneczne oraz wsparcie opiekunów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – zarówno podczas ośmiogodzinnego pobytu w DDP, jak i podczas transportu.

Zainteresowanie ofertą DDP przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Edyta Kunicka – prezes FPiR. Przez cały czas mamy listę rezerwową. Zgłaszają się do nas również mieszkańcy pobliskich województw: śląskiego oraz małopolskiego, chcąc zostać naszymi podopiecznymi. Wsparcie jakie oferuje placówka w Krzelowie jest bowiem odpowiedzią na ogromne potrzeby społeczne występujące w tej sferze opieki społecznej. Jestem pielęgniarką i z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że bardzo niepokojącym zjawiskiem w całym problemie demograficznym naszego regionu jest ciągle niewystarczające wsparcie osób starszych zależnych niesamodzielnych,
w tym niepełnosprawnych”.

Zdajemy sobie sprawę, że polityka senioralna, której rozwojem się zajmujemy, jest programem fakultatywnym w naszym regionie. Postanowiłyśmy więc podjąć się trudnego zadania próby zmiany takiego stanu rzeczy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo społecznego wykluczenia tej grupy ludności – dodaje Iwona Kwiecień – wiceprezes FPiR. Współpracujemy w tej sprawie z wieloma instytucjami i organizacjami. Dołożymy wszelkich staraniach, aby nadal tworzyć oferty dla osób, które tego wsparcia potrzebują najbardziej. Będziemy zmierzać nie tylko do usamodzielniania seniora, pobudzania jego zaradności i odnajdywania sensu życia, ale także rozwijania osobowości i zainteresowań, dbania o kontakty i relacje międzyludzkie, wyrobienia poczucia społecznej użyteczności oraz poczucia bezpieczeństwa dotyczącego zdrowia i życia – szczególnie w przypadku osób samotnych. Gdy patrzymy na naszych podopiecznych z perspektywy roku i widzimy uśmiechy na ich twarzach oraz postępy jakie uczynili, wiemy że nasza praca ma sens”.

Od października br Fundacja Perspektywy i Rozwój rusza z kolejnym dużym partnerskim projektem społecznym obejmującym powiat jędrzejowski. Zostanie wyremontowany następny lokal i dostosowany do standardów placówki wsparcia dziennego. Opieką zostanie objęte kolejne piętnaście osób niesamodzielnych, w tym starszych, niepełnosprawnych. „Jak już wspomniałam – reasumuje Edyta Kunicka – potrzeby społeczne są w tej sferze coraz większe. Dlatego dołożymy wszelkich starań, aby zawsze pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują bardziej niż ktokolwiek inny”.