„Młodzi biegną szybciej, ale to starsi znają drogę” – podsumowanie realizacji projektu pn. Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej ARKADIA

Wszystko, co dobre, szybko się kończy” – głosi stare polskie przysłowie – tak szybko właśnie jak zadanie publiczne pn. „Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej ARKADIA” finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, a realizowane przez Fundację Perspektywy i Rozwój. I chociaż był to projekt kilkunastomiesięczny, to czas jego realizacji – jak twierdzą zgodnie uczestnicy i prowadzący – minął zdecydowanie za szybko.
Zakończony właśnie projekt miał na celu utworzenie Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej ARKADIA, które okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wspierało osoby starsze, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrowało je wewnątrz- oraz międzypokoleniowo poprzez wsparcie prawnicze, aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań, nabywanie nowych umiejętności komputerowych i językowych oraz aktywność turystyczną. Projekt skierowany był do 100 osób (60 osób w wieku 60+ oraz 40 osób poniżej 60 roku życia) – mieszkańców gmin: Sędziszów, Słupia (Jędrzejowska), Nagłowice, Wodzisław, Jędrzejów. W ramach działalności CASiM ARKADIA odbywały się: spotkania integracyjne, wykłady pn ŚWIADOMY OBYWATEL, obchody 100-lecia niepodległości Polski (jedną z form był wyjazd do Muzeum Czynu Niepodległościowego – Domu im. Józefa Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach), wyjazdy integracyjne oraz spotkania z prawnikiem. Zajęcia/warsztaty zostały podzielone na trzy bloki tematyczne: BLOK SZKOLENIOWY DLA SENIORÓW I MŁODSZYCH POKOLEŃ (zajęcia z zakresu ICT, nauka języka obcego), BLOK ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty teatralne), BLOK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA (zajęcia ruchowe w wodzie, nauka pływania, choreoterapia i joga).
Spotkanie podsumowujące realizację tego dużego przedsięwzięcia odbyło się 18 grudnia 2019 r. w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie. Fotografie zgromadzone przez szesnaście miesięcy zajęć, warsztatów, spotkań, wyjazdów itp. i przedstawione w prezentacji multimedialnej, pozwoliły przypomnieć sobie najważniejsze chwile uchwycone w obiektywie. Ponadto swoimi umiejętnościami aktorskimi pochwalili się uczestnicy warsztatów teatralnych, prezentując na scenie SCK krótkie formy teatralne oraz monologi. Natomiast barwne i oryginalne stoisko rękodzielnicze zostało przygotowane przez uzdolnionych uczestników warsztatów rękodzieła artystycznego. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dyplomy ukończenia zajęć/warsztatów. Burmistrz Sędziszowa – Wacław Szarek wręczył pamiątkowe dyplomy uczestnikom zajęć ruchowych w wodzie oraz nauki pływania. Osobom, które wzięły udział w pozostałych zajęciach/warsztatach dyplomy wręczali prowadzący: uczestnikom zajęć choreoterapii – Monika Putowska- Kulińska, warsztatach teatralnych – Grzegorz Bełz, nauce języka angielskiego – Bernarda Gołębiowska – Łuszczki, warsztatach rękodzieła artystycznego – Magdalena Kraska oraz zajęciach ICT – Cezary Papaj. Słowa podziękowania za zaangażowanie i profesjonalizm podczas merytorycznej realizacji projektu CASiM ARKADIA popłynęły również do wszystkich prowadzących zajęcia, warsztaty, spotkania itp.: Małgorzaty Zaczkowskiej – Stępień, Moniki Putowskiej – Kulińskiej, Bernardy Gołębiowskiej – Łuszczki, Magdaleny Kraski, Cezarego Papaja, Grzegorza Bełza oraz Joanny Zając. Podziękowania za aktywne i owocne partnerstwo podczas realizacji projektu otrzymali ponadto: burmistrz Sędziszowa – Wacław Szarek, dyrektor SCK im. Jana Pawła II w Sędziszowie – Jolanta Wiekiera oraz dyrektor OSiR w Sędziszowie – Krzysztof Chmaruk.
Projekt CASiM ARKADIA właśnie się zakończył, dobiegł końca również czas spotkania podsumowującego całość przedsięwzięcia, ale pytania uczestników pozostały: „I co teraz?”, „Co my będziemy robić zimą?”, „Kiedy kolejne zajęcia?”, „Jaki będzie następny projekt?” itd., itp. … To są właśnie uczestnicy naszych działań:) Nie możemy ich zawieść! Takiego potencjału i rozbudzonej aktywności nie możemy zmarnować! Seniorzy i juniorzy, pracujemy bardzo intensywnie nad kolejnymi projektami! Trzymajcie kciuki:)