ORGANY FUNDACJI

Prezes Zarządu Fundacji – Iwona Kwiecień

Wiceprezes Zarządu Fundacji – Ewa Pociejowska-Gawęda

Przewodnicząca Rady Fundacji – Barbara Kornobis

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji – Bożena Świątek

Członek Rady Fundacji – Daniela Miszczyk

Firma z misją

Dzienny Dom Pomocy „Arkadia+”

Dzienny dom pomocy „Arkadia”

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ I MIĘDZYPOKOLENIOWEJ „ARKADIA”

Nasz Senior

Nasz Senior FB