ORGANY FUNDACJI

Prezes Zarządu Fundacji – Edyta Kunicka

Wiceprezes Zarządu Fundacji – Iwona Kwiecień

Przewodnicząca Rady Fundacji –Barbara Kornobis

 Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji – Justyna Kurp

 Członek Rady Fundacji – Bożena Świątek

Firma z misją

Dzienny Dom Pomocy „Arkadia+”

Dzienny dom pomocy „Arkadia”

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ I MIĘDZYPOKOLENIOWEJ „ARKADIA”

Nasz Senior

Nasz Senior FB