• Projekt „Jestem EKO w każdym wieku”

    Początek października w naszej organizacji upłynął w tematyce bardzo przyjaznej dla środowiska. Dzięki projektowi „Jestem EKO w każdym wieku” możliwe było wzmocnienie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności poprzez organizację spotkań-warsztatów o następujących tematykach ekodizajnerskich:…

  • Podpisanie trójsektorowego porozumienia

    27 września 2017 r. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Sygnatariusze trzech sektorów (w tym naszej organizacji) podpisali porozumienie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie jędrzejowskim.