Podpisanie umowy o realizację projektu „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas oraz Zarząd Fundacji Perspektywy i Rozwój w osobach: Edyta Kunicka i Iwona Kwiecień podpisali umowę na realizację dużego innowacyjnego i partnerskiego projektu pt. „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”.
Kwota projektu opiewa na 5 193 627,83 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi 4 690 081,73 zł.
Liderem projektu jest Fundacja Perspektywy i Rozwój, a partnerami: Powiat Jędrzejowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, Gmina Słupia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi, Stowarzyszenie ProBono oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r. Kompleksowymi, wysokiej jakości środowiskowymi usługami społecznymi, zostanie objętych w sumie 256 osób z terenu powiatu jędrzejowskiego.