Projekt „Jestem EKO w każdym wieku”

Początek października w naszej organizacji upłynął w tematyce bardzo przyjaznej dla środowiska. Dzięki projektowi „Jestem EKO w każdym wieku” możliwe było wzmocnienie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności poprzez organizację spotkań-warsztatów o następujących tematykach ekodizajnerskich:

  • tworzenie biżuterii z filcu,
  • ozdabianie drewnianych przedmiotów metodą decoupage,
  • tworzenie świec z wosku pszczelego.

Projekt współfinansowany był z Projektu grantowego wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W roli partnerów wystąpili:

  • Gmina Sędziszów,
  • Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.