Rok po pożarze w Raszkowie – co udało nam się zrobić?

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy odpowiedzieli na nasz zeszłoroczny apel dotyczący wsparcia finansowego dla pogorzelców z Raszkowa. Pomoc spłynęła nie tylko od mieszkańców gminy Słupia, ale także od osób zamieszkujących w różnych częściach Polski oraz za granicą, których poruszyła dramatyczna sytuacja rodziny. Na specjalnie wyodrębnione subkonto fundacji wpłynęło w sumie 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł). Na prośbę jednego z pogorzelców – wujka mieszkającego dotychczas przy rodzinie – 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł) zostało przekazane mu na dofinansowanie zakupu domku typu holenderskiego. Za pozostałe 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł) zakupiliśmy materiały budowlane na budowę domu dla pozostałych pogorzelców. W imieniu Wójta Gminy Słupia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi oraz naszym własnym jeszcze raz z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom! „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II.