Wycieczka do Krakowa

30 listopada 2018 r. uczestnicy projektu „Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej ARKADIA”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, uczestniczyli w wycieczce do Krakowa.
Wyjazd do Muzeum Czynu Niepodległościowego – Domu im. Józefa Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach był jedną z form obchodów 100-lecia niepodległości Polski.
Muzeum Czynu Niepodległościowego to muzeum mieszczące się w Domu im. Józefa Piłsudskiego w krakowskich Oleandrach, w miejscu z którego 6 sierpnia 1914 wyruszyła na tereny zaboru rosyjskiego Pierwsza Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego.