Za nami pierwszy cykl zajęć/warsztatów w ramach projektu „Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej ARKADIA”

Cykl pierwszych ośmiu miesięcy zajęć/warsztatów dobiegł końca. Stu uczestników projektu zakwalifikowanych do poszczególnych 10-osobowych grup brało udział w zajęciach/warsztatach wchodzących w skład trzech bloków tematycznych:
BLOK SZKOLENIOWY DLA SENIORÓW I MŁODSZYCH POKOLEŃ
• zajęcia z zakresu ICT (komputerowe),
• nauka języka obcego;
BLOK ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH
• warsztaty rękodzieła artystycznego,
• warsztaty teatralne;
BLOK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
• zajęcia ruchowe w wodzie,
• nauka pływania,
• choreoterapia,
• joga.
Każdy uczestnik projektu otrzymał dyplom ukończenia poszczególnych zajęć/warsztatów. Po zakończeniu pierwszego ośmiomiesięcznego nastąpiło przegrupowanie uczestników do kolejnych dziesięcioosobowych grup, tak aby by każdy osoba zakwalifikowana do projektu miała możliwość udziału w różnych zajęciach/warsztatach.